กริยา 3 ช่อง Teach และตัวอย่างการใช้ Teach

กริยา 3 ช่อง Teach


กริยา 3 ช่อง Teach
กริยา 3 ช่อง Teach 
ตัวอย่างประโยคที่่ใช้ Teach

ประโยคคำถาม 

What do you teach? - คุณสอนวิชาอะไร
What grade do you teach- คุณสอนชั้นอะไร
Have you taught English for 20 years? - คุณสอนภาษาอังกฤษมา 20 ปีแล้วเหรอ?
What do you teach- คุณสอนวิชาอะไร

ประโยคบอกเล่า

BOTH OF WHICH are not taught in Thailand. - ทั้งคู่ไม่ถูกสอนในไทย
NEITHER OF WHICH IS taught in Thailand. - ซึ่งทั้งสองวิชา ไม่ถูกสอนในไทย
I have taught English for 20 years. - ฉันสอนภาษาอังกฤษมา 20 ปีแล้ว

ประโยคปฏิเสธ 

I haven’t taught English for 20 years. - ฉันไม่ได้สอนภาษาอังกฤษมา 20 ปีหรอก

Information's by Kru Kris /translationfind.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น