คำกริยา 3 ช่องที่ไม่เหมือนกันทั้ง 3 ช่อง หน้า 2

คำกริยา 3 ช่อง

คำกริยา 3 ช่องที่ไม่เหมือนกันทั้ง 3 ช่องพร้อมคำอ่าน 
หน้า 2 ตั้งแต่ C ถึง F มีดังต่อไปนี้
คำกริยา 3 ช่อง
คำกริยา 3 ช่อง

2 ความคิดเห็น: