กริยา 3 ช่อง Watch และตัวอย่างการใช้ Watch

กริยา 3 ช่อง Watch

กริยา 3 ช่อง Watch
กริยา 3 ช่อง Watch

ตัวอย่างการใช้กริยา 3 ช่อง Watch กับ Tenses

ตัวอย่างการใช้ กริยา 3 ช่อง Watch กับ Future Simple Tense

เช่น
I will watch a movie tomorrow night.
(will = มั่นใจว่าจะ)
เช่น
I am going to watch a movie tomorrow night.
(going to = ตั้งใจว่าจะ)
ฉัน(จะ)ดูหนังสักเรื่องคืนพรุ่งนี้

การใช้ : Future simple tense ใช้กับการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มักจะมีคำแสดงอนาคตอยู่ด้วย เช่น "tomorrow", "in a few minutes" หรือ "next week"

ตัวอย่างการใช้กริยา 3 ช่อง Watch กับ Present Continuous Tense

เช่น
Freddy is watching a movie.
Freddy กำลังดูหนังอยู่

การใช้: ใช้ present continuous เมื่อการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่

ตัวอย่างการใช้กริยา 3 ช่อง Watch กับ Past Perfect Tense

เช่น
I had never watched Harry Potter until yesterday.
ผมไม่เคยดู Harry Potter จนกระทั่งเมื่อวาน

การใช้: Past perfect ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตความแตกต่างในการใช้งานของกริยา Watch  See  Look  


ในความหมายว่า มอง หรือ "ดู"  Watch  See  Look  ใช้ในสถานการ์ณที่ต่างกัน

Watch จะใช้คล้ายกับ Look at แต่ใช้ในความหมายเพื่อสังเกตบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เราใช้ Watch กับบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลง เคลื่อนที่ หรือพัฒนา
Watch that man, I want to know everything he does!(ดูผู้ชายคนนั้นสิ ฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเขาทำอะไร)
I usually watch a football match on Sunday.(โดยปรกติฉันดูการแข่งขันฟุตบอลวันอาทิตย์)

เราใช้ Watch TV แต่ใช้ See plays, See films
Did you watch news program last night? (ดูข่าวในทีวี)
Have you seen any of Chaplin film? (ดูหนังของแชปปลิ้น)

See  ใช้เมื่อมีสิ่งที่ผ่านมาให้เรามองเห็น หรือการมองเห็นตามธรรมชาติ ไม่ได้เจาะจงมาก
เช่น
Did you see his new car?
I saw something strange last night.
See  ในความหมายนี้ จะไม่ใช้ใน Tense รูป ing ถ้าเราอยากจะบอกว่าเราเห็นอะไรในขณะที่พูด เราใช้ Can แทนเช่น
I can see an airplane from here. (ไม่ใช้ I am seeing... )


Look ใช้เมื่อไม่มี กรรม ใช้ Look at เมื่อมีกรรม
Look! (ไม่ใช่ Look at!)
Look at him! (ไม่ใช่ Look him!)

Look (at) นั้นใช้เมื่อเราตั้งใจ หรือ จงใจที่จะมอง
I looked at the photo, but I did't see anybody I knew.
ฉันดูรูปแล้วนะ แต่ก็ไม่เห็นใครที่รู้จักเลยCredit : bkkenglish.com/dekdee.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น