คำกริยา 3 ช่องที่ไม่เหมือนกันทั้ง 3 ช่อง หน้า 6

คำกริยา 3 ช่อง

คำกริยา 3 ช่องที่ไม่เหมือนกันทั้ง 3 ช่องพร้อมคำอ่าน 
หน้า 6 หมวด P ถึง S มีดังต่อไปนี้
กริยา 3 ช่อง
คำกริยา 3 ช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น