กริยา 3 ช่อง Swim และตัวอย่างการใช้ Swim

กริยา 3 ช่อง Swim 


กริยา 3 ช่อง Swim
กริยา 3 ช่อง Swim 
คำว่า swim  เมื่อนำมาแต่งประโยค หลายคนจะยังคงติดและคิดแบบการใช้ภาษาไทยอยู่  เช่น
ประโยคที่บอกว่า  ฉันชอบเล่นน้ำ(ว่ายน้ำ)

I  like play swim.
การใช้รูปแบบนี้ไม่ถูกหลักการใช้ภาษาอังกฤษ

เพราะว่า  มีคำกริยา  ตั้ง 3 ตัว
คือคำว่า  1. like  2. play  3. swim

คำว่า   swim  หมายถึง ว่ายน้ำ หรือเล่นน้ำ ไม่ต้องเติมคำว่าเล่นเพิ่ม 
(ยกเว้นคำที่คำที่ใช้ในการเล่นกีฬาชนิดอื่นๆ เช่น play football,  play volleyball...etc.)

ที่ถูกต้อง  จะต้องเป็น
I like swimming.
หรือ
I like to swim.

จะสังเกตุว่าหลังคำว่า    like ส่วนมากจะตาม ด้วย  V + ing
หรือ  like + to.....V 1

Credit Information's by ebook.mtk.ac.th

1 ความคิดเห็น: