กริยา 3 ช่อง Think และตัวอย่างการใช้ Think

กริยา 3 ช่อง Think


กริยา 3 ช่อง Think
กริยา 3 ช่อง Think 

Thought เป็นรูปอดีตกาลของ Think 

 • I thought we are over. - ฉันนึกว่าเราจบกันไปแล้ว
 • Oh, he thought you already went home. - เขานึกว่าคุณกลับบ้านไปแล้วซะอีก
 • I thought of him the other day. - เมื่อวันก่อนฉันคิดถึงเขาอยู่เชียว
 • Well, but your thought is wrong. - แหงะ สิ่งที่คุณเข้าใจนั้นมันผิดอ่ะ

Thinking ใช้ในรูปปัจจุบันกาลของ Think 

ขณะนี้ที่เอ่ยถึงนี้, ตอนนี้ (เป็นคำนามก็ได้เช่นกัน) มาจากคำว่า Think ที่เติม ing เข้าไป เพื่อบ่งบอกสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ 

 • I am sitting here thinking about him.- ฉันกำลังนั่งอยู่ที่นี่และคิดถึงเขา
 • He is thinking for a long time. - เขาใช้เวลาคิดนาน (และตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่)
 • What is he thinking? - เขาคิดอะไรของเขาหว่า?
 • I've been thinking about our future. - ฉันใคร่ครวญเรื่องอนาคตของเรา
 • I think you should come to see me. - ฉันคิดว่าเธอควรจะมาหาฉันนะ
 • He doesn't think that is a good idea. -เขาไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดี
 • You need to think twice. -คุณต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี
 • Let's think think and think. -เราต้องคิดคิดและคิด

Credit Information's by น้าอ้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น