กริยา 3 ช่อง Read และตัวอย่างการใช้ Read

กริยา 3 ช่อง Read 

กริยา 3 ช่อง Read
กริยา 3 ช่อง Read 
จะสังเกตุได้ว่าคำกริยา 3 ช่อง Read นั้นใช้ Read ทั้งหมดทุกช่อง
แต่จะเติม ing ในกรณีที่

  1. ต้องการกล่างถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนั้น 
  2. ต้องการกล่าวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้มักใช้กับคำกริยาที่เกี่ยวกับการเดินทาง

Give me a minute. Let me read it first.
ขอเวลาฉันสักครู่นะ ขอฉันอ่านมันก่อน
You should read this book!
คุณควรจะอ่านหนังสือเล่มนี้
What we read influences our thinking.
สิ่งที่เราอ่านให้อิทธิพลกับความคิดของเรา
What are you reading, or is it private?
คุณกำลังอ่านอะไรอยู่ เป็นเรื่องส่วนตัวหรือ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น