ตัวอย่างการใช้ Tense

ตัวอย่างการใช้ Tense


Ben goes to school every day.
เบนไปโรงเรียนทุกวัน
ประโยคนี้ใช้ Present Simple Tense เพราะกริยาช่องที่ 1 ของ go เติม es ซึ่งผันตามประธาน Ben ที่เป็นประธานเอกพจน์ และมีคำวิเศษณ์ every day ขยายกริยา go ให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกวัน

Ben went to school yesterday.
เบนไปโรงเรียนเมื่อวานนี้
ประโยคนี้ใช้ Past Simple Tense เพราะกริยา went เป็นกริยาช่องที่ 2 ที่ผันมาจากกริยาช่องที่ 1 ของ go และมีคำวิเศษณ์ yesterday แสดงเวลาให้ทราบว่า เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สิ้นสุดลงแล้ว

Ben has gone to school for 5 years.
เบนไปโรงเรียนได้ 5 ปีแล้ว
ประโยคนี้ใช้ Present Perfect Tense เพราะกริยา gone เป็นกริยาช่องที่ 3 ที่ผันมาจากริยาช่องที่ 1 คือ go ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างของ Tense ที่ให้ไว้ โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินมาเรื่อยๆ จนถึงปันจุบัน และมีวลี for 5 years มาขยายให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น