กริยา 3 ช่องที่มีรูปช่องที่ 1 (Present)เหมือนกับช่องที่ 3 (Past Participle)

กริยา 3 ช่อง


รูปช่องที่ 1 (Present) เหมือนกับช่องที่ 3 (Past Participle) มีดังต่อไปนี้

กริยา 3 ช่อง
กริยา 3 ช่อง

หมายเหตุ  : สังเกตุที่สีเขียวช่องที่ 1 กับ 3 จะเหมือนกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น