กริยา 3 ช่อง ฺBuy และตัวอย่างการใช้ Buy

กริยา 3 ช่อง ฺBuy


กริยา 3 ช่อง ฺBuy
กริยา 3 ช่อง ฺBuy


กริยา 3 ช่อง ฺBuy ตัวอย่างประโยคการใช้งาน

Past Simple Tense การเปลี่ยนประโยคบอกเล่าเป็นปฏิเสธ และคำถาม


 He bought a computer last Sunday.
เขา ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว


โครงสร้างประโยคปฏิเสธ
ประธาน + did+ not + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
เหตุที่กริยาใช้กริยาช่องที่ 1 เพราะ did เป็นกริยาช่องที่ 2 ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นเหตุการในอดีตอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใช้กริยาช่องที่ 2 อีกแต่อย่างใด
He didn't buy a computer last Sunday.
เขา ไม่ได้ ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว

ประโยคคำถาม  Yes / No Question

การทำประโยคคำถามให้เอาคำว่า Did มาวางไว้หน้าประโยคแค่นั้นเองและอย่าลืมเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยคด้วยนะครับ

ประโยคคำถามแบ่งออกเป็นสองประเด็นคือ ถามในรูปแบบบอกเล่า และถามรูปแบบปฏิเสธ
1. การถามในรูปแบบบอกเล่า 
Did + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
Did he buy computer yesterday?

2. การถามในรูปแบบปฏิเสธ

การถามในรูปปฏิเสธแบ่งออกอีกสองประเด็นคือ ในรูปแบบเต็ม และรูปแบบย่อ

รูปแบบเต็ม
Did + ประธาน +not+ กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
รูปแบบย่อ
Didn't + ประธาน + กริยาช่องที่ 1 (กริยาไม่เติม s ทุกกรณี)
Did he not buy a computer last Sunday?
เขา ไม่ได้ซื้อ คอมพิวเตอร์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่แล้ว ใช่ไหม

ข้อมูลจาก : ภาษาอังกฤษออนไลน์.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น