กริยา 3 ช่อง Begin และตัวอย่างการใช้ Begin

กริยา 3 ช่อง Begin

กริยา 3 ช่อง Begin
กริยา 3 ช่อง Begin

ตัวอย่างการใช้ประโยค กริยา 3 ช่อง Begin

Begin  เป็นคำผสมระหว่าง  Be ( เป็น , อยู่  ) กับ Gin ( เริ่ม ) ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษแบบเก่า หมายความว่า อะไรบางอย่างเริ่มต้นขึ้น และกลายเป็น หรือ ในอดีตไม่มีอยู่ แต่เริ่มมีขึ้นอย่างกระทันหันตั้งแต่ช่วงเวลาหนึ่ง 
Begin มักจะเป็นการแสดงถึงอนาคตอันใกล้โดยใช้อยู่ในรูป present เนื่องจากมีนัยของความหมายว่า อะไรสักอย่างเกิดขึ้นมาในระยะเวลาที่กำหนด  ดังนั้น ถ้าเพียงแค่กำหนดเวลาลงไปก็สามารถแสดงถึงเรื่องของอนาคตได้
Let's begin at page 30.
เริ่มต้นที่หน้า 30
 
We must begin before five.
พวกเราต้องเริ่มก่อน 5
 
The first class begins at 8:30.
ชั้นแรกเริ่มต้นตอน 08.30
 
Read Lesson 10 from the beginning.
อ่านจากเริ่มต้นถึงบทเรียนที่ 10
 
Let's begin with the fifth line on page 10.
เริ่มต้นจากบรรทัดที่ 10 ของหน้า
 
The twenty-first century begins in 2001.
ศษวรรษที่ 21 เริ่มต้นในปี 2001
 
2001 is the year when the 21st century begins.
ในปี 2001 เป็นปีเริ่มต้นศตวรรษที่ 21
 
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.
คุณครูพูดว่า "เราเริ่มบทเรียนวันนี้ด้วยการเปิดหนังสือหน้า 156" 

ตัวอย่างการใช้ประโยค กริยา 3 ช่อง Begin ในสำนวนต่างๆ

To begin หมายถึง เริ่มแรก

To begin , read chapter 1. อันดับแรกให้เริ่มจากการอ่านบทที่ 1

To begin with หมายถึง อย่างแรก , อันดับแรก

Let ‘s have some wine , to begin with.
เราเริ่มด้วยการดื่มไวน์กันเถิด
 
To begin with , I didn't even go to that party.
อย่างแรก คือ ฉันไม่ได้ไปร่วมงานปาร์ตี้นั้น

at the beginning of  หมายถึง เริ่มต้นของ , ช่วงแรกของ

I came to Japan at the beginning of July.
ฉันมาที่ญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

in the beginning หมายถึง ในช่วงแรก

In the beginning , the earth was a mass of space dust.  ในช่วงแรก  โลกเป็นมวลสารของฝุ่นผงในอวกาศThis music sounds very soft in the beginning.  ดนตรีในช่วงต้นของเพลงนี้นุ่มนวลมาก

a beginner at หมายถึง ผู้เริ่มต้น

Kaninya is only a beginner at French.
คณิณญาเพิ่งจะเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศษ
 
Have you begun learning Japanese ?
คุณเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วหรือยัง ?
 
Yes , but I ‘m just a beginner.
เริ่มแล้ว  แต่เพิ่งจะอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้ประโยค Begun

Well begun is half done.
การเริ่มต้นที่ดีถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
 
He always said, “Well begun is half done.”
เขามักจะพูดอยู่เสมอว่า “การเริ่มต้นที่ดีถือว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง”
 
Let ‘s get to work. Well begun is half done, you know.
ไปทำงานกันเถิด รู้แล้วใช่ไหมว่าการเริ่มต้นที่ดีหมายถึงสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่ง

ที่มา : หนังสือ 50 คำกริยาในสนทนาภาษาอังกฤษ เรียบเรียงโดย คัทรินยา แก้วบัณฑิตย์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น