กริยา 3 ช่อง 300 คำ

กริยา 3 ช่อง 300 คำbecome became become กลายเป็น
begin began begun เริ่มต้น
bring brought brought นำมา,เอามา
burst burst burst ระเบิด
catch caught caught จับ,ได้รับ
choose chose chosen เลือก
draw drew drawn ลาก,วาด,เขียน
drink drank drunk ดื่ม
drive drove driven ขับ(รถ)
forbid forbade forbidden ห้าม,ไม่อนุญาต
forget forgot forgotten ลืม
freeze froze frozen เย็นจนแข็ง
grind ground ground บด,ลับ
grow grew grown เติบโตขึ้น
have had had มี
know knew known รู้
lay laid laid วาง,ออกไข่
lead led led นำ,พา
leave left left ละทิ้ง,จากไป
lend lent lent ให้ยืม
lie lay lain นอน
light lit lit จุดไฟ
make made made ทำ
mistake mistook mistaken ทำผิด
ride rode ridden ขี่,ขับ
run ran run วิ่ง
seek sought sought ค้นหา
sell sold sold ขาย
set set set ตั้ง,วางจัด
shake shook shaken เขย่า,สั่น
shine shone shone ส่องแสง
shrink shrank shrunk หดลง,สั้นลง
sing sang sung ร้องเพลง
sink sank sunk จม,ถอยลง
slide slid slid สื่นไถล,เลื่อนไป
speak spoke spoken พูด
spin spun spun ม้วน,ปั่นฝ้าย
spring sprang sprung โดดอย่างเร็ว,เด้ง
sting stung stung ต่อย,แทง
stink stank stunk ส่งกลิ่นเหม็น
strike struck struck ตี,ต่อย,กระทบ
string strung strung ผูกเชือก,ขึงสาย
strive strove striven พยายาม,ขันสู้
swear swore sworn สาบาน,ปฏิญาณ
swell swelled swollen โตขึ้น,หนาขึ้น
swim swam swum ว่ายนํ้า
swing swung swung แกว่ง,เหวี่ยง
take took taken เอา,จับหยิบ
teach taught taught สอน
tear tore torn ฉีก,ขาด
think thought thought คิด
throw threw thrown เหวี่ยง,ขว้าง
wake woke waken ตื่น,ปลุก
wear wore worn สวม,ใส่
weave wove woven ทอผ้า,สาน
weep wept wept ร้องไห้
wring wrung wrung บีบ,คั้น
write wrote written เขียน

20 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 2. ไม่เหนครบ300คำเลย

  ตอบลบ
 3. คำตอบ
  1. เข้าบอก 300 คำ เช่น
   become became become นำเป็น 3 คำ

   ลบ
 4. โม้ฉิบผาย ไอ้สารชั่ว

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เขาบอก 300 คำ ไม่ใช่ 300 ความหมาย 55

   ลบ
 5. ไอ้ควาย
  ไม่เห็นครบเลย สัส

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เข้าบอก 300 คำ เช่น
   become became become นำเป็น 3 คำ ตีความหลายให้ถูกก่อน ก่อนจะไปว่าใครเขา ขอบคุณครับ

   ลบ
  2. แล้วมึงมำได้ป่ะละ

   ลบ
  3. แล้วมึงมำได้ป่ะละ

   ลบ
 6. แต่เราว่าครบนะลองเลื่อนไปแล้วกดลูกศรดู

  ตอบลบ
 7. เค้าบอก300 คำไม่ใช่300ความหมาย ฟายยย

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณคะありがとうごさいます๐

  ตอบลบ