หลักการอ่านคำกริยาปกติที่เติม -ed

หลักการอ่านคำกริยาปกติที่เติม -ed

การอ่านออกเสียง ed

 

 หลักในการอ่านคำกริยาปกติที่เติม -ed มี 3 ข้อดังนี้

1. ถ้ากริยาลงท้ายเสียงด้วย /t/ ถึ เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้ว ให้อ่านเป็น "ทิด" หรือ "เท็ด"

และถ้าคำกริยาลงท้ายด้วยเสียง /d/ ดึ เมื่อเติม -ed ท้ายคำแล้วให้ออกเสียงเป็น "ดิด" หรือ "เด็ด" เช่น

wanted ว้อนเท็ด ต้องการdeleted ดีเลีทเท็ด ลบล้างacted แอ็คเท็ด แสดงneeded นีดเด็ด ต้องการhanded แฮนเด็ด ส่งfaded เฟดเด็ด จาง,เลือนราง
2 . คำกรึย่าที่ลงท้ายด้วยเสียง /f/, /k/,/p/,/s/,/sh/,/ch/ และ /x/ เมื่อเติม -ed แล้ว อ่านออกเสียงเป็น "ถึ" เช่น

laughed ลาฟถึ หัวเราะpicked พิคถึ เก็บchopped ช็อพถึ ตัด,สับ,หั่น


decreased ดีครีสถึ ลดลงcrashed แครชถึ ชน,ปะทะhatched แฮทชถึ กก,ฟักไข่relaxed รีแล็กซถึ ผ่อนคลาย
3. คำกริยาที่มีเสียงท้ายนอกเหนือจากข้อ 1 และ 2 เมื่อเติม -ed แล้วให้อ่านออกเสียงเป็น "ดึ" เช่น

bloomed บลูมดึ เบ่งบานstabbed สแต็บดึ แทงstared สแตร์ดึ จ้องมองsmiled สไมล์ดึ ยิ้มsigned ไซน์ดึ เซ็นชื่อหมายเหตุ : คำกริยาบางคำเมื่อเติม -ed แล้วจะมีรูปตรงกับคำคุณศัพท์ หรือ Adjectives ซึ่งต้องสังเกตุให้ดี เมื่ออยู่ในประโยค และการอ่านคำคุณศัพท์ที่มี -ed ท้ายคำนั้นไม่ได้เป็นไปตามกฏเหมือนการอ่าน -ed ท้ายคำกริยาปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น